Email Address

info@firstinsurance.se

What we offer

First Insurance Sweden AB

First Insurance Sweden är ett växande försäkringsförmedlarföretag med fokus på att ta fram kvalitativa och prisvärda försäkringslösningar på den skandinaviska marknaden. Vi verkar främst inom området personrisk, hälsa och sport, där stor vikt läggs på att hitta lösningar som är anpassade efter marknadens krav och behov.

First Insurance Sweden leverantörer

är välrenommerade försäkringsgivare, såväl utländska som svenska.

First Insurance Sweden har idag försäkringslösningar inom affinity/gruppförsäkring

bl.a. betalskydd vid arbetslöshet och sjukdom, samt sportrelaterade försäkringar och allriskförsäkringar för exempelvis mobiltelefon och glasögon.

First Insurance Sweden fokus är att ligga långt fram i teknikutvecklingen

för att slutkund skall kunna teckna rätt lösning på ett enkelt och kvalitetssäkrat sätt. Vi tillhandahåller även anpassade digitala-lösningar för att stödja försäljning.

First Insurance Sweden är försäkringsagentur

för Maiden Life och General som tillhandahåller försäkring vid arbetslöshet, sjukdom samt dödsfall.

First Insurance Sweden ansvarar för effektiv skadereglering och administration genom vårt dotterbolag, TPA Claims & Admin AB.