Email Address

info@firstinsurance.se

First Insurance Sverige AB

First Insurance Sverige är ett växande försäkringsförmedlarföretag med fokus på att ta fram kvalitativa och prisvärda försäkringslösningar på den skandinaviska marknaden. Vi verkar främst inom området personrisk, hälsa och sport, där stor vikt läggs på att hitta lösningar som är anpassade efter marknadens krav och behov.

First Insurance Sverige leverantörer

är välrenommerade försäkringsgivare, såväl utländska som svenska.

First Insurance Sverige har idag försäkringslösningar inom affinity/gruppförsäkringar

bl.a. betalskydd vid arbetslöshet och sjukdom, samt sportrelaterade försäkringar och allriskförsäkringar för exempelvis mobiltelefon och glasögon.

First Insurance Sverige fokus är att ligga långt fram i teknikutvecklingen

för att slutkund skall kunna teckna rätt lösning på ett enkelt och kvalitetssäkrat sätt. Vi tillhandahåller även anpassade digitala-lösningar för att stödja försäljning.

First Insurance Sverige är försäkringsagentur

för Maiden Life och General som tillhandahåller försäkring vid arbetslöshet, sjukdom samt dödsfall.

First Insurance Sverige ansvarar för effektiv skadereglering och administration genom vårt dotterbolag, TPA Claims & Admin AB.